Woordenkampioen (toegepast op Meander thema 3, groep 7)

Materiaal: Schoolbord woordenboeken, voor elke ll. één. (of evt. www.encyclo.nl) Meander lesboeken groep 7 Tijdsduur: 30 minuten Organisatie: Op het bord staan de moeilijke woorden van Meander thema 3, groep 7. De betekenissen van deze woorden moeten worden opgezocht in

 

Woordenschatspel (speeddate toegepast op Natuniek thema 2 groep 7)

Materiaal: kaartjes met vraag en antwoord Tijdsduur: Ongeveer 20 minuten Doel: Het toepassen van de verschillende herstelstrategieën om woordbetekenissen te achterhalen. (specifiek subdoel: inoefening van begrippen Natuniek thema 2 groep 7) Organisatie: De helft van de kinderen gaat zitten, elk

 

Spelend leren – verbanden

Doel: -Spelenderwijs oefenen met de signaalwoorden en tekstverbanden. Materialen/voorbereiding: – Voldoende post-its voor alle leerlingen – Aantal voorbeelden maken op post-its – Overzicht met signaalwoorden en bijbehorende tekstverbanden Uitvoering: – Voorkennis activeren: wat weten jullie over signaalwoorden/tekstverbanden? – Instructie: De