Woordenkampioen (toegepast op Meander thema 3, groep 7)

Materiaal: Schoolbord woordenboeken, voor elke ll. één. (of evt. www.encyclo.nl) Meander lesboeken groep 7 Tijdsduur: 30 minuten Organisatie: Op het bord staan de moeilijke woorden van Meander thema 3, groep 7. De betekenissen van deze woorden moeten worden opgezocht in

 

Woordenschatspel (speeddate toegepast op Natuniek thema 2 groep 7)

Materiaal: kaartjes met vraag en antwoord Tijdsduur: Ongeveer 20 minuten Doel: Het toepassen van de verschillende herstelstrategieën om woordbetekenissen te achterhalen. (specifiek subdoel: inoefening van begrippen Natuniek thema 2 groep 7) Organisatie: De helft van de kinderen gaat zitten, elk

 

Spelend leren – verbanden

Doel: -Spelenderwijs oefenen met de signaalwoorden en tekstverbanden. Materialen/voorbereiding: – Voldoende post-its voor alle leerlingen – Aantal voorbeelden maken op post-its – Overzicht met signaalwoorden en bijbehorende tekstverbanden Uitvoering: – Voorkennis activeren: wat weten jullie over signaalwoorden/tekstverbanden? – Instructie: De

 

Bloom

axonomie van Bloom De taxonomie van Bloom is een van de meest gebruikte manieren om verschillende kennisniveaus in te delen. De onderwijspsycholoog Benjamin Bloom bedacht deze taxonomie als algemeen model voor de doelstellingen van het leerproces. De taxonomie van Bloom

 

GRRIM

Gradual Release of Responsibility Instruction Model (GRRIM) Het GRIMM is door Pearson en Gallagher (1983) ontwikkeld en is gebaseerd op de volgende wetenschappelijke pijlers: Piaget’s cognitieve structuren (1952) Vygotsky’s zone van de naaste ontwikkeling (1962, 1978) Bandura’s betrokkenheid, motivatie, reproductie