Materiaal:
kaartjes met vraag en antwoord

Tijdsduur:
Ongeveer 20 minuten

Doel:
Het toepassen van de verschillende herstelstrategieën om woordbetekenissen te achterhalen.

(specifiek subdoel: inoefening van begrippen Natuniek thema 2 groep 7)

Organisatie:

De helft van de kinderen gaat zitten, elk aan een aparte tafel. Voor hen ligt een stapel kaartjes. Op elk kaartje staat een vraag over de leerstof van Natuniek thema 2 groep 7. Het antwoord staat er bij vermeld. De overige kinderen (die niet aan een tafeltje zitten) gaan op het signaal van de leerkracht aan een willekeurige tafel zitten. Het kind dat aan tafel zit, neemt het eerste kaartje van de stapel en leest de vraag voor. Het bezoekende kind beantwoordt de vraag. Is het antwoord juist dan krijgt het bezoekende kind het kaartje. Is het fout dan wordt het kaartje terug onder de stapel gestopt. Het zittende kind gaat dan naar een volgende tafel en het bezoekende kind gaat achter de tafel zitten. Het kind ontvangt een nieuwe leerling en herhaalt de bovenstaande stappen. Je kunt eventueel het kind met de meeste kaartjes uitroepen als winnaar.

Differentiatie:

1)Kinderen die het moeilijk vinden, kun je een aantal jokers geven. Wanneer ze deze inruilen krijgen ze de eerste letter van het antwoord.
2)Het spel kan ook gespeeld worden met tweetallen (zodat kinderen met extra ondersteuningsbehoeften geholpen kunnen worden door instructie-onafhankelijke leerlingen)

Downloaden (DOCX, 36KB)

Woordenschatspel (speeddate toegepast op Natuniek thema 2 groep 7)
 

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *