Om op een structurele manier te kunnen werken aan het lezen met begrip is het van belang om een plan van aanpak te ontwikkelen. Vervolgens dient dan per periode een groepsplan ontworpen te worden. De cyclus van het Handelings Gericht Werken (HGW) maakt dit mogelijk. Voordeel van de HGW-cyclus is dat het een zeer praktische bruikbaar theoretisch model is. Om deze reden wordt in het onderwijs vaak voor het HGW-model gekozen boven het model van het Opbrengst Gericht Werken. De HGW-cyclus is toe te passen op verschillende niveaus: bestuursniveau, schoolniveau, leerkrachtniveau, groepsniveau en kindniveau. De HGW-cyclus is opgebouwd in vier fases welke telkens opnieuw doorlopen worden:
1) Waarnemen; in deze fase staat het verzamelen van data centraal.
2) Begrijpen; in deze fase probeert men de verzamelde data te begrijpen.
3) Plannen; wanneer alle data begrepen wordt, is het tijd om een plan te ontwikkelen. Dit plan wordt volledig afgestemd op de behoeften.
4) Realiseren; het plan wordt uitgevoerd.

In bovenstaande schematische weergave is te zien hoe HGW toegepast kan worden op het lezen met begrip. Tevens komen hierin verschillende theorieën samen. Op http://www.rianneboer.nl/uncategorized/schematische-weergave-begrijpend-lezen/ is terug te lezen hoe dit overzicht tot stand is gekomen.

Om bovenstaand theoretisch kader te vertalen naar de praktijk is een groepsplan ontworpen. Dit groepsplan is overzichtelijk en is eenvoudig in gebruik.

Klik hier voor een volledig bruikbaar groepsplan.
Klik hier voor een voorbeeld van het groepsplan.

Handelings Gericht Werken
 

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *