Het grootste deel van de leerlingen dat aangeeft veel te lezen leest voor plezier en welbevinden en niet zozeer omdat ze denken dat dit baat heeft (Broeder & Stokmans, 2009). Er moet worden aangetekend dat motivatie van groot belang is voor de leesontwikkeling. Tot de leesmotivatie rekent men eveneens leesvoldoening die, gezien zijn aard, niet intentioneel wordt nagestreefd maar wel positief gewaardeerd wanneer de lezer daarmee al lezend in aanraking komt (Tellegen & Catsburg, 1987)

Daarnaast is goed kunnen lezen voor een kind essentieel om zich te kunnen ontwikkelen. Lezen is de basis voor alles wat een kind op school leert. Kunnen lezen biedt een kind de mogelijkheid (zelfstandig) nieuwe dingen te leren. In een meta onderzoek naar leesmotivatie concludeert Mol (2010) dat lezende kinderen het op school en maatschappelijk beter doen dan niet lezende kinderen. Vaardige lezers lezen vaker en beleven meer plezier aan het lezen, hierdoor lezen ze vaker.

”Leren lezen is de interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling in betekenisvolle situaties”. -Wilhelm 2004

Leren lezen behoort sociaal en interactief van aard te zijn. Het gaat om het construeren van betekenissen door met elkaar en met de tekst te praten. Daardoor leren kinderen het ‘denkend lezen’, de essentie van begrijpend lezen. Dat leren ze niet door achteraf vragen te beantwoorden bij een tekst. Onderwijzen komt neer op het begeleiden van leerlingen bij wat ze niet zelfstandig naar wat ze zelfstandig kunnen. Dit in de context van realistische situaties in hun eigen echte wereld waarin ze lezen als noodzakelijk en bruikbaar ervaren. Dit geldt in sterke mate voor het leren lezen. Begrijpen van een tekst is verder het vermogen om een betekenisvolle persoonlijke reactie op de tekst te geven. Het is een combinatie van betekenissen in je hoofd, de tekst en de culturele omgeving (Wilhelm 2004).

 

Literatuur met betrekking tot leesmotivatie:

https://wij-leren.nl/aantrekkelijk-effectief-leesonderwijs.php

https://wij-leren.nl/motivatieproblemen-lezen.php

http://kennisbank.hva.nl/document/609900

http://downloads.slo.nl/Documenten/Tanis%20VanderSluijs_Leesmotivatie%20minoronderzoek%20L.%20van%20der%20Sluijs.pdf

Leesmotivatie
 

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *