Gradual Release of Responsibility Instruction Model (GRRIM)

Het GRIMM is door Pearson en Gallagher (1983) ontwikkeld en is gebaseerd op de volgende wetenschappelijke pijlers:

  • Piaget’s cognitieve structuren (1952)
  • Vygotsky’s zone van de naaste ontwikkeling (1962, 1978)
  • Bandura’s betrokkenheid, motivatie, reproductie en retentietheorieën (1965)
  • De visie op begeleid oefenen (‘scaffolding’) van Wood, Bruner en Ross (1976)

Het GRRIM is een variant van het directe instructiemodel. De fasering van het directe instructiemodel is er duidelijk in te herkennen. In het GRRIM is er echter nadrukkelijker aandacht voor het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor het leren.
De verantwoordelijkheid voor het leren verschuift geleidelijk van de leerkracht naar de leerlingen.

De fasen van het GRRIM

IK: verantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht
Introductie
Het lesdoel wordt aangegeven en toegelicht, de leerkracht maakt hierbij duidelijk waar de leerlingen op moeten letten en wat ze gaan leren.
De voorkennis en achtergrondkennis wordt opgehaald. Ook worden de verwachtingen van de les besproken en is er aandacht voor de woordenschatkennis die nodig is voor de les.
Modeling
Er wordt gestart met het aanleren van de strategie. De leerkracht benadrukt waarom er juist voor die strategie gekozen is. De leerkracht modelt het gebruik van de strategie. De leerkracht leest hardop voor en verwoordt tussentijds zijn gedachten bij de tekst. Bijvoorbeeld hardop een voorspelling formuleren of een stukje tekst samenvatten.

WIJ: leerkracht en leerlingen zijn verantwoordelijk, leerkracht heeft nog steeds veel verantwoordelijkheid
Begeleide oefening
De begeleiding van het aanleren van de strategie staat centraal. Na de instructiefase, waarin leerlingen vooral gekeken en geluisterd hebben, is het in deze fase de bedoeling dat de leerlingen de strategie(ën) gaan toepassen onder begeleiding van de leerkracht.  

JULLIE: vooral de leerlingen zijn verantwoordelijk, de leerkracht ondersteunt
In deze fase gaan de leerlingen samen lezen. Ze passen de geleerde strategieën en vaardigheden toe en leren zich op die manier zelfstandig de strategie(ën)/vaardigheden aan. De taak van de leerkracht is het ondersteunen en controleren van de leerlingen.

JIJ: de leerlingen zijn verantwoordelijk, de leerkracht kan hier en daar ondersteunen en controleren
De leerlingen gaan de aangeleerde strategie(ën)/vaardigheden helemaal zelf toepassen.

 

Ballering en Van de Mortel (2014) schrijven dat de verschuiving van de verantwoordelijkheid nadrukkelijk tot uiting komt in de wij-fase. In deze fase gaat de leerkracht na of de leerlingen leren. Door deze fasen steeds in de lessen te doorlopen, kan de leerkracht de vaardigheid van leerlingen goed monitoren. Wanneer de leerkracht onduidelijkheden signaleert, kan hij daar direct op inspringen en een verduidelijkende instructie geven. De leerkracht haalt een deel van de verantwoordelijkheid (weer) naar zich toe en gaat terug naar de vorige fase.

De fasen van het GRRIM hoeven niet altijd in een vaste volgorde doorlopen te worden. Leerkrachten kunnen daar flexibel mee omgaan.

 

Gebruikte bronnen: 

Ballering, C. Mortel, K. van de (2014) Verdiepend lezen, leerlingen begeleiden bij het begrijpend lezen van complexe teksten. Amersfoort: CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

http://www.partnerschapopleidenindeschool.nl/file/97/odaschool-veghel-rudy-vervoort.pdf  

 

 

GRRIM
 

Je zou ook interesse kunnen hebben in

2 gedachten over “GRRIM

  1. Wow! Zo duidelijk kort omschreven! Vorig schooljaar ben ik bezig geweest Expliciete Directe Instructie te leren, waar ik DIM en GIP al kende. Ik herken dit in GRRIM. Mooi!

     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *