axonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom is een van de meest gebruikte manieren om verschillende kennisniveaus in te delen. De onderwijspsycholoog Benjamin Bloom bedacht deze taxonomie als algemeen model voor de doelstellingen van het leerproces. De taxonomie van Bloom onderscheidt zes niveaus, die oplopen in moeilijkheidsgraad:

  • kennis reproductie
  • inzicht
  • toepassing
  • analyse
  • creatie/synthese
  • evaluatie

De taxonomie is een handig hulpmiddel bij het formuleren van leerdoelen en het vaststellen van het beheersingsniveau. Door de taxonomie kun je bepalen welk eindgedrag je wilt bereiken. Moet de leerling kennis kunnen reproduceren of kunnen toepassen? Wil je leren analyseren of creëren? Als je dat helder hebt, dan kun je bepalen welke vragen je moet stellen en welke opdrachten je moet geven om dat te bereiken.

De eerste drie niveaus van Blooms taxonomie worden ook wel lage denkvaardigheden genoemd. Vragen van de moeilijkste drie niveaus heten hoge denkvaardigheden.

Op het plaatje zet u de verschillende denkniveaus gekoppeld aan begrijpend lezen.

Onder het tabblad praktijkvoorbeelden is een voorbeeld te zien van hoe je de taxonomie kunt inzetten in de luister -en leesles.
Klik hier voor het printblad ‘vragen stellen’.

Meer informatie hierover vindt u op pagina 72 van deze site.

http://webwinkel.vangorcum.nl/www/meertaal/images/uploaded/Thesis%20Ivette%20van%20Schooten.pdf

Bloom
 

Je zou ook interesse kunnen hebben in

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *